מחשבון מחיר נסיעה במונית

בנסיעה מיוחדת ובנסיעה שיתופית

פרטי נסיעה לחישוב
הנני מאשר את תנאי השימוש